โครงสร้างบุคลากรนายอินสร คำปัน
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีนายณัฐพล ขันคำ
ลูกจ้างชั่วคราว