แบบรายงานการติดตามตัวนักเรียนที่ไม่มีตัวตน

โพสต์20 ส.ค. 2562 20:43โดยกลุ่มกฎหมาย และคดี
อ้างถึง หนังสือรายงานการติดตามตัวนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ที่ ศธ 04051/84 ลงวันที 19 กรกฎาคม 2562 

ทางกลุ่มกฎหมายและคดี จึงรบกวนทางโรงเรียนส่งเรื่องดังกล่าว มายังกลุ่มกฎหมายและคดี


Comments