แก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ออกจากราชการไปแล้วตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉบับ ที่ 4 ) พ.ศ.2562

โพสต์3 ก.ค. 2562 02:32โดยกลุ่มกฎหมาย และคดี